Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Flexizone (https://www.flexizone.nl/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Flexizone betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Flexizone.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Flexizone berusten bij Flexizone. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Flexizone is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Flexizone, info@flexizone.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Flexizone geeft Flexizone geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Flexizone.
Flexizone kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Flexizone, de onmogelijkheid de website van Flexizone te gebruiken, uit de levering van diensten door Flexizone of het gebrek aan levering van diensten door Flexizone.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Flexizone wordt regelmatig bijgewerkt. Flexizone behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Flexizone te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 18 december 2020.

Bel mij terug
Whatsapp
Contact